Ομίχλες το πρωί της Κυριακής 20 Οκτωβρίου 2019

Σύνταξη άρθρου: Α. Καραγιαννίδης, Κ. Λαγουβάρδος

ΕΑΑ – Πεντέλη, 20 Οκτωβρίου 2019, 10:15

 

Οι πολύ υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας στα χαμηλά ατμοσφαιρικά στρώματα σε συνδυασμό με τους υποπνέοντες επιφανειακούς ανέμους είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ομιχλών κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου 19/10 προς Κυριακή 20/10/2019. Στο σχήμα που ακλουθεί παρουσιάζονται εικόνες του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 στις 09:15 ώρα Ελλάδος στο ορατό (αριστερά) και υπέρυθρο (δεξιά) φάσμα. Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερό μας άρθρο (Τοπικές ομίχλες το πρωί της Τετάρτης 20 Μαρτίου 2019), η ομίχλη μοιάζει με νέφος στο ορατό φάσμα, ενώ στο υπέρυθρο είναι σχεδόν αόρατη. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις δύο εικόνες που ακολούθου, ομίχλη καλύπτει μεγάλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας. Διάλυση τους αναμένεται στις αμέσως επόμενες ώρες.

Καταχωρήσεις αρχείου
Σελίδα άρθρου