Πέμπτη  13  Αυγούστου    Ανατολή Ηλίου - Sunrise 06:38  Δύση Ηλίου - Sunset 20:20 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες, 41 λεπτά   |       English version  IN ENGLISH A
meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Διεθνής διάσκεψη στην Αθήνα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά (25/06/2019)

Διεθνής Διάσκεψη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομία, με τίτλο : « Impacts of Climate Change on Cultural Heritage : Facing the Challenge » θα λάβει χώρα στις 21 και 22 Ιουνίου, στο Ζάππειο, κατόπιν πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, επιφανείς επιστήμονες, μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και εθνικοί εμπειρογνώμονες θα ανταλλάξουν απόψεις και θα παρουσιάσουν επιστημονικά στοιχεία και προτάσεις επί σειράς επιμέρους θεματικών, ήτοι την καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομία, την παρακολούθηση ( monitoring ) των επιπτώσεων μέσω εργαλείων και μηχανισμών, καθώς και την αποτύπωση των βασικών πολιτικών, μέτρων και βέλτιστων πρακτικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Διεθνής Διάσκεψη αποτελεί έμπρακτη συμβολή της Ελλάδας στη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου αντιμετώπισης των προκλήσεων και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά από την κλιματική αλλαγή, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας υπέρ της ανάληψης σχετικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα επιστημονικά συμπεράσματα της Διάσκεψης θα αξιοποιηθούν καταλλήλως με στόχο να αποτελέσουν έναυσμα για την υιοθέτηση, σε συνεργασία με την Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, συναφούς Διακήρυξης, καθώς και συνεισφορά της χώρας μας στις δράσεις για την κλιματική αλλαγή που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριος 2019).

Την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης των Αθηνών για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής θα κηρύξει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.


Kαταχωρήθηκε 25/06/2019

Eθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα: Οχτώ ερωτήσεις- απαντήσεις για τη σπουδαιότητά τους (24/06/2019)

Τα πρώτα στην ιστορία ενοποιημένα εργαλεία μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής ένωσης, αλλά και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, είναι γεγονός. Πρόκειται τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια για το Κλίμα, τα οποία όλα τα μέλη όφειλαν να παρουσιάσουν σε πρκαταρκτική μορφή έως τα τέλη του 2018, για να τα υποβάλλουν στην τελική τους μορφή έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Με απαντήσεις σε οχτώ καίριες ερωτήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί τι σημαίνουν τα σχέδια αυτά για τις χώρες, τους πολίτες και το βιώσιμο μέλλον της Ένωσης.

Τι ακριβώς είναι

Τα ΕΣΕΚ πρέπει να τηρούν μια δεσμευτική δομή που καθορίζεται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η συνοχή των πολιτικών, και παράλληλα να προωθείται μια ευρεία ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενέργεια και το κλίμα.

Ως εκ τούτου αντικατοπτρίζουν τη λογική των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης: προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση· πλήρως ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας· απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη, έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Για κάθε διάσταση, τα κράτη μέλη οφείλουν να περιλαμβάνουν επιδιώξεις, στόχους και/ή συνεισφορές, καθώς και πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων.

Τα ΕΣΕΚ θα πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένη ανάλυση της επίπτωσης που αναμένεται ότι θα έχουν οι πολιτικές και τα μέτρα που προτείνονται. Θα πρέπει επίσης να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα γειτονικά κράτη μέλη.

Ως προθεσμία για την υποβολή των τελικών σχεδίων έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2019. Οι σημερινές συστάσεις και η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελούν μέρος μιας αμφίδρομης διαδικασίας με τα κράτη μέλη, η οποία θα διασφαλίσει ότι οι τελικές εκδόσεις των ΕΣΕΚ θα είναι επαρκώς λεπτομερείς, αξιόπιστες και φιλόδοξες.

Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της Επιτροπή προς τα κράτη μέλη

Στη σημερινή ανακοίνωση και στις συστάσεις της Επιτροπής αξιολογούνται τα πρώτα στην ιστορία προσχέδια των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και ο στόχος είναι να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη κατά την οριστικοποίηση των εν λόγω σχεδίων έως τα τέλη του 2019. Επιδιώκεται η δημιουργία των κατάλληλων μέσων σχεδιασμού, η υποστήριξη των κρατών μελών και η παροχή της δυνατότητας στην Ένωση συνολικά να εκπληρώσει τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης και στις πέντε διαστάσεις, ιδίως δε τις επιδιώξεις για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.

Στην ανακοίνωση και στις συστάσεις ζητείται από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα προσχέδιά τους με διάφορους τρόπους:

Όσον αφορά τις συνεισφορές στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορισμένα κράτη μέλη καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιήσουν καλύτερα το εθνικό τους δυναμικό, ενώ άλλα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τους ήδη φιλόδοξους στόχους τους. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να θέσουν μετρήσιμους, εφικτούς, ρεαλιστικούς και χρονικά προσδιορισμένους στόχους και στις πέντε διαστάσεις. Τα περισσότερα κράτη μέλη καλούνται επίσης να στηρίξουν περαιτέρω την επίτευξη των εθνικών τους επιδιώξεων και συνεισφορών με πιο συγκεκριμένες πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε όλες τις διαστάσεις.

Πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα του είδους αυτού και τα κράτη μέλη συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με την Επιτροπή κατά τους τελευταίους μήνες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να βελτιώσουν τις τελικές εκδόσεις των ΕΣΕΚ και να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να προάγει έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο γύρω από τα ΕΣΕΚ, να στηρίζει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να παρέχει τεχνική βοήθεια όταν της ζητείται.

Υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι για το 2030;

Στη σημερινή τους μορφή, τα προσχέδια των ΕΣΕΚ υστερούν τόσο ως προς τις συνεισφορές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και ως προς τις συνεισφορές στην ενεργειακή απόδοση. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το χάσμα θα μπορούσε να είναι έως και 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, το χάσμα μπορεί να ανέλθει σε 6,2 ποσοστιαίες μονάδες (εάν εξεταστεί η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας) ή 6 ποσοστιαίες μονάδες (εάν εξεταστεί η κατανάλωση τελικής ενέργειας).

Ευτυχώς, τα κράτη μέλη έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους 6 μήνες για να αυξήσουν τα εθνικά επίπεδα φιλοδοξίας. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το άθροισμα των εθνικών συνεισφορών, όπως παρουσιάζονται στα τελικά ΕΣΕΚ, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο επίπεδο των επιδιώξεων της ΕΕ που έχουν συμφωνηθεί (32 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 32,5 % για την ενεργειακή απόδοση).

Πώς επηρεάζουν τα σχέδια τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού;

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού να επιτύχουν μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Με βάση τα σχεδιαζόμενα μέτρα ή τις δεδηλωμένες εθνικές φιλοδοξίες μείωσης των αερίων θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στα προσχέδια των εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια (και με βάση συντηρητικές παραδοχές για τις χώρες όπου το στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο), η συνολική μείωση των αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ εκτιμάται ότι θα είναι σύμφωνη με τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά -40 % για το 2030 σε σύγκριση με το 1990.

Με την πλήρη επίτευξη των εγκεκριμένων στόχων για το κλίμα, την ενέργεια και την καθαρή κινητικότητα για το 2030, αναμένεται μάλιστα ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα είναι κατά περίπου 45 % μειωμένες το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Ωστόσο, η αξιολόγηση της Επιτροπής δείχνει ότι το επίπεδο φιλοδοξίας στα προσχέδια των ΕΣΕΚ δεν επαρκεί για τον σκοπό αυτό.

Για την επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών στόχων τους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), τα κράτη μέλη σχεδιάζουν πρόσθετες πολιτικές. Αθροιστικά, οι πολιτικές αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε εκπομπές μειωμένες κατά 28 % το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με προηγούμενες προβολές, αλλά εξακολουθεί να αφήνει απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε επίπεδο Ένωσης έναντι του στόχου -30 % που έχει συμφωνηθεί ως ελάχιστη συνεισφορά των τομέων που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ.

Οι στόχοι των κρατών μελών για μειώσεις κυμαίνονται από μηδέν έως 40 %. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σημαντική ευελιξία ως προς τον τρόπο επίτευξης των στόχων. Τα εθνικά μέτρα επικεντρώνονται ιδίως στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών. Ορισμένα κράτη μέλη προτίθενται να χρησιμοποιήσουν μεταφορές δικαιωμάτων μεταξύ κρατών μελών ή να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο ποσό πρόσθετων απορροφήσεων εκπομπών στον τομέα της χρήσης γης, των αλλαγών στις χρήσεις γης και της δασοκομίας.

Πώς επηρεάζουν τη στρατηγική για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050;

Η Επιτροπή έχει προτείνει να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη προσυπογράψει αυτή τη φιλοδοξία, ενώ το Συμβούλιο εξακολουθεί να συζητά το ζήτημα.

Στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, έως τον Ιανουάριο του 2020, να εκπονήσουν τις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους. Τόσο τα ΕΣΕΚ όσο και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρέπει να εκπονηθούν συμπληρωματικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι για το 2030 αποτυπώνονται με συνέπεια έναντι των μακροπρόθεσμων στόχων. Εν τω μεταξύ, περισσότερα από τα μισά προσχέδια των ΕΣΕΚ περιλαμβάνουν ήδη στόχους ή φιλοδοξίες για το 2050, αν και με διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας.

Πώς θα επηρεάσουν Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές;

Η παρούσα αξιολόγηση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την οριστικοποίηση στέρεων, άρτιων, πλήρων και αξιόπιστων τελικών ΕΣΕΚ. Τα σχέδια αυτά θα έχουν, με τη σειρά τους, ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Με τον συντονισμό των πολιτικών και των μέτρων και την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναγκών σε επενδύσεις και καινοτομία, τα ΕΣΕΚ θα προωθήσουν την επενδυτική ασφάλεια και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Τα ΕΣΕΚ θα διαδραματίσουν επίσης κρίσιμο ρόλο στην προώθηση του οικονομικά αποδοτικού μετασχηματισμού της βιομηχανικής μας βάσης προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και βιώσιμη βιομηχανία, προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και του πλανήτη. Τέλος, η ύπαρξη αξιόπιστων ΕΣΕΚ θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες στις προτεραιότητες του τομέα της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οι συστάσεις προσφέρουν μια κοινή, στέρεη και συγκρίσιμη βάση που μπορεί να αξιοποιηθεί από την κοινωνία των πολιτών για την ενίσχυση της συμμετοχής της σε εθνικό επίπεδο στις κοινές προκλήσεις και στις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΣΕΚ;

Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα («κανονισμός για τη διακυβέρνηση») τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2018. Ο κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν στο ΕΣΕΚ πώς θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, ιδίως των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι στόχοι της ΕΕ για τουλάχιστον 32 % ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τουλάχιστον 32,5 % ενεργειακή απόδοση, όπως καθορίζεται στην αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκαν σε ισχύ στα τέλη του 2018.

Ποια τα επόμενα βήματα;

Το επόμενο εξάμηνο — έως τα τέλη του 2019 — θα είναι καίριας σημασίας για την οριστικοποίηση των ΕΣΕΚ. Η Επιτροπή καλεί τώρα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα οικεία ΕΣΕΚ, με βάση τη σημερινή ανακοίνωση και τις συστάσεις.

Για να διασφαλιστεί ότι τα τελικά ΕΣΕΚ που θα υποβληθούν έως τα τέλη του 2019 πληρούν όλες τις απαιτήσεις και επιτυγχάνουν τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το 2030, η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με τις κύριες προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής και στις συστάσεις, για να εξασφαλιστεί ότι τα τελικά ΕΣΕΚ περιλαμβάνουν επαρκώς φιλόδοξους στόχους.

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προσεχών ανταλλαγών, στην ανακοίνωση προσδιορίζονται [επτά] κύριες προτεραιότητες για τη διάρθρωση των μελλοντικών ανταλλαγών: κλείσιμο όλων των κενών στο «επίπεδο φιλοδοξίας» και των κενών πολιτικής για το 2030· συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων σε εθνικό επίπεδο· βέλτιστη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη· αξιοποίηση των ΕΣΕΚ για τη στήριξη της βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας· προσέλκυση επενδύσεων και εντοπισμός ευκαιριών χρηματοδότησης· πλήρης ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης· συνυπολογισμός μακροπρόθεσμων στόχων και μακροπρόθεσμου οράματος.


Kαταχωρήθηκε 24/06/2019

Στους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 (24/06/2019)

Στους 39 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία στην Κρήτη τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες μέγιστες καταγράφηκαν στους Αγίους Πάντες Χανίων (39.2), στους Ποταμούς Ρεθύμνου (38.7), στο Φαράγγι της Σαμαριάς (38.7), στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (38.5) και στην Πλώρα Ηρακλείου (37.9).


Kαταχωρήθηκε 24/06/2019

Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία την Κυριακή 23 Ιουνίου (24/06/2019)

Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 23/06/2019.Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, κατεγράφησαν στις περιοχές: Χάλκη Λάρισας 39.3 βαθμοί, Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας 38.7 βαθμοί, Θήβα 38.3 βαθμοί, Κωπαϊδα 38.3 βαθμοί, Λευκοχώρι Φθιώτιδας 38.1 βαθμοί, Χαλκίδα 37.8 βαθμοί, Λάρισα 37.8 βαθμοί και Θεολόγος Φθιώτιδας 37.6 βαθμοί Κελσίου.


Kαταχωρήθηκε 24/06/2019

Νοτιοανατολική Ασία: Δέσμευση για καταπολέμηση της μόλυνσης των ωκεανών (23/06/2019)

Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, που συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που μολύνουν περισσότερο τον πλανήτη, συμφώνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη διάρκεια της συνόδου της ASEAN στην Μπανγκόκ να δεσμευθούν για να καταπολεμήσουν την μόλυνση των ωκεανών.

Πέντε χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ και Ταϊλάνδη) ευθύνονται για περισσότερο από το μισό των οκτώ τόνων πλαστικού που καταλήγει ετησίως στους ωκεανούς, σύμφωνα με έκθεση του 2017 της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ocean Conservancy.

Η ASEAN –στην οποία συμμετέχουν η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέι, το Βιετνάμ, το Λάος, η Μιανμάρ και η Καμπότζη—είναι το πέμπτο μεγαλύτερο οικονομικό μπλοκ παγκοσμίως, πίσω από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία. Αντιπροσωπεύει το 9% του παγκόσμιου πληθυσμού, σχεδόν 650 εκατομμύρια ανθρώπους.

Χθες Σάββατο το βράδυ οι ηγέτες των χωρών αυτών υιοθέτησαν τη «Διακήρυξη της Μπανγκόκ για την καταπολέμηση της θαλάσσιας μόλυνσης στην ASEAN».

Στο κείμενο αυτό οι δέκα χώρες δεσμεύονται να «μειώσουν με σημαντικό τρόπο τα θαλάσσια απορρίμματα» που παράγονται στο έδαφός του. Όμως, όπως συχνά συμβαίνει στα κείμενα των αποφάσεων της ASEAN, δεν αναφέρεται κανένα συγκεκριμένο μέτρο.

Οι χώρες της ASEAN δεσμεύονται «να ενισχύσουν τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο όπως και μέσω κοινών ενεργειών (…) προκειμένου να προληφθούν και να μειωθούν σημαντικά τα θαλάσσια απορρίμματα», αναφέρει το κείμενο.

Παράλληλα «θα ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες και τους κανονισμούς, ενώ θα βελτιώσουν την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία».

Ωστόσο στο κείμενο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα η απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης ή των εισαγωγών απορριμμάτων από το εξωτερικό, όπως είχαν ζητήσει πριν τη σύνοδο περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι οικολόγοι ακτιβιστές, που καταγγέλλουν εδώ και χρόνια την απουσία πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως την απουσία δεσμεύσεων από τις κυβερνήσεις της περιοχής κατά της χρήσης πλαστικών σακούλων μίας χρήσης, εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

«Αν δεν περιοριστεί η χρήση πλαστικών ειδών μίας χρήσης αυτή η “Διακήρυξη της Μπανγκόκ” δεν θα λειτουργήσει», σχολίασε η Τάρα Μπουακάμσρι της Greenpeace Ταϊλάνδης.


Kαταχωρήθηκε 23/06/2019

Στους 35-37 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή 21 Ιουνίου (22/06/2019)

Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία κατά τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 21/06 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, κατεγράφησαν στις περιοχές: Ζάκυνθος 37.1 βαθμοί, Σίνδος Θεσσαλονίκης 36.8 βαθμοί, Δίον Πιερίας 36.4 βαθμοί, Βέροια και Χάλκη Λάρισας 36.2 βαθμοί, Κορδελιό Θεσσαλονίκης 36.1 βαθμοί, Καλαμπάκα και Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας 35.8 βαθμοί Κελσίου.


Kαταχωρήθηκε 22/06/2019

Οι βροχοπτώσεις της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2019 (22/06/2019)

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2019 καταγράφηκαν στο Μικρόκαμπο Δράμας (24 χιλιοστά), στο Λεβίδι Αρκαδίας (19 χιλιοστά), στο Παρανέστι Δράμας (9 χιλιοστά), στην Ξάνθη (8 χιλιοστά), στο Μέτσοβο (7 χιλιοστά) και στο Φωτολίβο Δράμας (7 χιλιοστά).


Kαταχωρήθηκε 22/06/2019

Κλιματική αλλαγή: Διπλασιάστηκε η απώλεια πάγων των Ιμαλαΐων συγκριτικά με το 2000 (21/06/2019)

Η τήξη των παγετώνων των Ιμαλαΐων λόγω της ανόδου των θερμοκρασιών που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή έχει επιταχυνθεί δραματικά από την αρχή του 21ου αιώνα, σύμφωνα με μία νέα επιστημονική έρευνα, που βασίστηκε σε παρατηρήσεις αμερικανικών δορυφόρων (κατασκοπευτικών και της NASA) πάνω από την Ινδία, το Νεπάλ και το Μπουτάν.

Οι παγετώνες της περιοχής χάνουν διπλάσια ποσότητα πάγου κάθε χρόνο από το 2000 μέχρι σήμερα (περίπου μισό μέτρο), από ό,τι έχαναν μεταξύ 1975 και 2000 (0,25 μέτρα).

Οι πρόσφατες ετήσιες συνολικές απώλειες πάγου εκτιμώνται σε περίπου οκτώ δισεκατομμύρια τόνους νερού, ποσότητα ισοδύναμη με 3,2 εκατομμύρια πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, έναντι τεσσάρων δισεκατομμυρίων τόνων που ήταν οι μέσες ετήσιες απώλειες κατά την περίοδο 1975-2000. Σε χαμηλότερα υψόμετρα η απώλεια των επιφανειακών πάγων φθάνει πλέον και τα πέντε μέτρα τον χρόνο.

Τα νέα στοιχεία αποτελούν την πιο πειστική ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη «τρώει» τους πάγους της πιο ψηλής οροσειράς της γης. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τζόσουα Μάουρερ του Γεωπαρατηρηρίου Lamont-Doherty του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science Advances», εκτιμούν ότι κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες οι παγετώνες των Ιμαλαΐων έχουν χάσει έως το ένα τέταρτο της τεράστιας μάζας τους. Καθώς σήμερα τα Ιμαλάια διαθέτουν περίπου 600 δισεκατομμύρια τόνους πάγου, μερικές φορές αποκαλούνται και «Τρίτος Πόλος» της γης. Μία προηγούμενη μελέτη φέτος είχε εκτιμήσει ότι έως τα δύο τρίτα της παγοκάλυψης των οροσειρών Ιμαλαΐων και Ινδοκούς μπορεί να έχει χαθεί έως το 2100.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, οι μέσες θερμοκρασίες των Ιμαλαΐων μεταξύ 2000 και 2016 είναι κατά έναν βαθμό Κελσίου υψηλότερες από εκείνες της περιόδου 1975-2000. Οι ερευνητές ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες περίπου 650 παγετώνων που εκτείνονται σε μήκος 2.000 χιλιομέτρων. Πολλές εικόνες προέρχονται από αμερικανικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους, οι οποίες πριν μερικά χρόνια έπαψαν να είναι απόρρητες. Πρόκειται για το μυστικό αμερικανικό πρόγραμμα Hexagon των δεκαετιών 1970 και 1980, εν μέσω ψυχρού πολέμου με την ΕΣΣΔ, στο πλαίσιο του οποίου 20 δορυφόροι φωτογράφιζαν μυστικά τη γη.

Τα φιλμ με τις φωτογραφίσεις ρίχνονταν αυτόματα από τους δορυφόρους στην ατμόσφαιρα, όπου συλλέγονταν από αμερικανικά αεροπλάνα. Το φωτογραφικό υλικό αποχαρακτηρίσθηκε το 2011 και έκτοτε ψηφιοποιήθηκε από τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ώστε να αξιοποιηθεί από τους επιστήμονες.

Η διαχρονική ανάλυση των εικόνων και η σύγκρισή τους με πιο πρόσφατες δορυφορικές εικόνες των Ιμαλαΐων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι από τη συνολική μάζα πάγου του 1975, το 2000 είχε απομείνει το 87% και το 2016 το 72%, με τη συρρίκνωση να συνεχίζεται. Οι ερευνητές ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες περίπου 650 παγετώνων που εκτείνονται σε μήκος 2.000 χιλιομέτρων. Πολλές εικόνες προέρχονται από αμερικανικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους, οι οποίες πριν μερικά χρόνια έπαψαν να είναι απόρρητες. Πρόκειται για το μυστικό αμερικανικό πρόγραμμα Hexagon των δεκαετιών 1970 και 1980, εν μέσω ψυχρού πολέμου με την ΕΣΣΔ, στο πλαίσιο του οποίου 20 δορυφόροι φωτογράφιζαν μυστικά τη γη.

Τα φιλμ με τις φωτογραφίσεις ρίχνονταν αυτόματα από τους δορυφόρους στην ατμόσφαιρα, όπου συλλέγονταν από αμερικανικά αεροπλάνα. Το φωτογραφικό υλικό αποχαρακτηρίσθηκε το 2011 και έκτοτε ψηφιοποιήθηκε από τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ώστε να αξιοποιηθεί από τους επιστήμονες.

Η διαχρονική ανάλυση των εικόνων και η σύγκρισή τους με πιο πρόσφατες δορυφορικές εικόνες των Ιμαλαΐων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι από τη συνολική μάζα πάγου του 1975, το 2000 είχε απομείνει το 87% και το 2016 το 72%, με τη συρρίκνωση να συνεχίζεται.


Kαταχωρήθηκε 21/06/2019

11η ημέρα με βροχές και καταιγίδες η Τετάρτη 19/06/2019 (19/06/2019)

Την 11η συνεχόμενη ημέρα αστάθειας διανύσαμε την Τετάρτη 19/06/2019, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, τις θερμές ώρες της ημέρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτεραύψη βροχής κατεγράφησαν στις περιοχές: Αγία Παρασκευή (Ελληνογαλλική Σχολή De La Croix) 61.2 mm, Παπάγου 49 mm, Φράγμα Μόρνου 37.6 mm, Κερκίνη Σερρών 34.4 mm, Παλλήνη Αττικής 34 mm, Λαγκάδια Αρκαδίας 29.2 mm και Κοζάνη 24 mm.


Kαταχωρήθηκε 19/06/2019

Μέγιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 19/06/2019 (19/06/2019)

Ξεπέρασε τους 33 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 19/06 στα ηπειρωτικά. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, κατεγράφησαν στις περιοχές: Γαβαλού Αιτωλ/νίας 35.3 βαθμοί, Κρανίδι 34.2 βαθμοί, Δίον και Πλώρα Ηρακλείου 34.1 βαθμοί, Αγρίνιο 33.9 βαθμοί, Βέροια, Γόρτυνα Ηρακλείου, Καρδίτσα και Λουσικά Αχαΐας 33.6 βαθμοί Κελσίου.


Kαταχωρήθηκε 19/06/2019


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ 19°C
ΜΕΤΣΟΒΟ 20°C
ΑΝΩΓΕΙΑ 20°C
ΦΕΝΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20°C
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 21°C
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 31°C
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 31°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 30°C
ΛΑΡΙΣΑ 30°C
Τα παραπάνω δεδομένα (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ/ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ) αποτελούν προγνώσεις. Για παρατηρήσεις (realtime) πατήστε εδώ
 
Τελευταία ενημέρωση προγνώσεων: 08:32
 
<